Historia LCWS sięga do roku 2015, kiedy to w ramach projektu “Le­gio­now­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu Se­nio­rów i Se­nio­rek”, finansowanego w ramach pro­gra­mu Oby­wa­te­le dla De­mo­kra­cji (Fun­du­sze EOG), przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym “Nadzieja” zostało powołane Se­nio­ral­ne Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Part­ner­ami w projekcie była Fun­da­cja Pra­cow­nia Kom­pe­ten­cji oraz Ośrode­k Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Le­gio­no­wie.

Od tego czasu minęło już kilka lat, ale okazuje się, że wolontariat ma się we krwi – stąd też dziarsko idziemy do przodu!  Niestrudzenie działamy na rzecz potrzebujących – a potrzeb jest tak wiele! Jednak jedną z najbardziej potrzebnych rzeczy, ku zaskoczeniu wielu, jest często empatia: zatrzymanie się i wejście w dialog z człowiekiem, który nie ma z kim dzielić swoich problemów. Jednym z najpotężniejszych doświadczeń dla każdego wolontariusza jest poczucie, że dzięki niemu świat, choćby na chwilę, stał się odrobinę lepszym miejscem. Niewiele rzeczy może rywalizować z takim doświadczeniem.

Kim zatem jesteśmy my, wolontariusze LCWS? Jesteśmy przede wszystkim zdeterminowani, żeby dać coś z siebie. Niektórzy z nas angażują się przy tym do każdej aktywności, inni pomagają tylko tam, gdzie mogą wnieść coś unikatowego od siebie. Wolontariat wymaga odpowiedzialności, ale to nie praca – to co robimy, robimy dla naszej społeczności, dla znajomych twarzy mijanych na ulicach Legionowa.

Jeśli jesteście ciekawi tego, jak wygląda wolontariat od kuchni – przyjdźcie do nas, zadzwońcie lub napiszcie. Jeśli czujecie w sobie, że chcecie pomagać innym – tak jak i my to czujemy – istnieje szansa, że zostaniemy dobrymi przyjaciółmi 🙂

 

 

A

A

A

A