O Klubie

Legionowski Klub Senior+, po przygotowaniu pomieszczeń i rekrutacji uczestników, oficjalnie rozpoczął działalność w poniedziałek, 4 lutego 2019 roku. Od tego czasu placówka ciągle ewoluuje w niekończącej się próbie sprostania zmieniającym się oczekiwaniom uczestników. To dzięki ich wkładowi i opiniom możemy lepiej ich wspierać, oferować im aktywności wspierające aktywizację współczesnego seniora oraz z radością patrzeć na ich rozwój.

Program Senior+

Legionowski Klub Senior+ powstał w ramach programu Senior+ realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.


Historia Legionowskiego Klubu Senior+

Zalążki Legionowskiego Klubu Senior+ sięgają połowy 2018 roku, kiedy to pojawiły się środki na remont pomieszczeń. Przy dużym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Legionowo, a zwłaszcza prezydenta Romana Smogorzewskiego, przy zaangażowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym NADZIEJA z prezesem Romanem Biskupskim, przystąpiło do remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Kopernika. Z przyznanych środków zakupiono także wyposażenie klubu, w tym meble, urządzenia kuchenne, naczynia, itp.

Przez niemal cały grudzień 2018 roku i połowę stycznia roku kolejnego, składano meble i urządzenia oraz ustawiano i montowano je w świeżo wyremontowanych pokojach. Dzięki temu legionowscy seniorzy mają w klubie do dyspozycji w pełni umeblowaną kuchnię wyposażoną w kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, lodówkę, zmywarkę do naczyń, kuchenkę mikrofalową, czajniki, zestawy garnków i naczyń wraz z kompletem sztućców. Mogą korzystać także z sali telewizyjnej z pięćdziesięciocalowym telewizorem, sali do rozmów z psychologiem, salki konferencyjnej i kawiarnianej oraz dwóch pomieszczeń do ćwiczeń relaksacyjnych i ruchowych, które stopniowo wyposażane są przy wsparciu i znaczącym udziale Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Legionowo. Dodać należy, iż Klub wyposażony jest również w toalety – w tym dla niepełnosprawnych – a także w pralkę automatyczną i miejsce do prasowania i suszenia odzieży.

Aby dobrze przygotować się do realizacji programu, przez dwa miesiące zbierano i gromadzono doświadczenia z pobliskich placówek o podobnym charakterze. Po zebraniu doświadczeń, na początku 2019 roku przystąpiono do rekrutacji uczestników.

W pierwszych, inauguracyjnych zajęciach wzięło udział 15 seniorek i seniorów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Legionowo. Pierwsze zajęcia polegały na wzajemnym przedstawieniu się, zapoznaniu z pomieszczeniami i regulaminem placówki, warunkami bezpieczeństwa oraz informacją o celach, zadaniach i funkcjach placówki. Seniorzy wypełnili także specjalne ankiety w których opisali swoje oczekiwania, umiejętności zawodowe i zainteresowania.

W pierwszych zajęciach udział wzięli m.ni.: Irena Zdrodowska, Zdzisław Rzeczkowski, Franciszek Jamiński, Franciszek Płóciennik, Kazimiera Wołoch, Henryk Sandacz, Barbara Stegner-Tviuh, Andrzej Czauski, Elżbieta Skolasińska, Eugenia Borowska, Genowefa Bieniek, Danuta Gawkowska, Anna Kolosa, Kazimierz Piotrowski, Jacek Wieteska, Barbara Podgórska.

Legionowski Klub Senior+ powstał w ramach programu Senior+ realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W 2022 roku Gmina Miejska Legionowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym Nadzieja po raz kolejny otrzymała wsparcie w ramach Programu na zabezpieczenie funkcjonowania placówki. Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 29 160,00 PLN. Dzięki pozyskanym funduszom legionowscy seniorzy mogą czynnie uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez Klub.

A

A

A

A