LEGIONOWSKI KLUB SENIORA + POEZIA J. WICHRACKIEJ-SUMIŁO

Miłośników kultury, poezji i literatury przyjmuje salonik literacki „Pegaz” prowadzony przez Panią Przymusińska w Legionowskie Klubie Senior+.

Podczas ostatniego spotkania (02.07.2021) prowadząca zajęcia przybliżyła twórczość Pani Jadwigi Wichrackiej-Sumiło, która mieszkała w DPS Kombatant w Legionowie, gdzie kontynuowała twórczą pracę literacką.

„Jadwiga Wichracka-Sumiła” (1918-2009) – pod takim nazwiskiem przyjechała 28 czerwca 2004 roku do Ciechanowa – i należała do Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a także do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz w Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie. Była w naszym środowisku literackim nowa, ciekawa, intrygująca. Bywałam więc nie raz w jej ciasnym od książek i archiwaliów M-3, przy 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie, na herbatkach. Zawsze pogodna, miała dużo do opowiadania, bo jej życie było nie tylko długie, ale niezwykle bogate w zdarzenia, dramaty i zwycięstwa nad wszelkimi przeciwnościami. Mimo bolesnych ciosów losu nigdy się nie poddała, nie uległa, nie zrezygnowała. Kochała do końca ludzi, lubiła gawędzić, śpiewać, czy recytować z pamięci swoje teksty. Uwielbiała przyrodę, a szczególnie ptaki, które dokarmiała na maleńkim balkoniku w swoim M-3. Dużo pisała, najchętniej wymagając gorących słuchaczy.