30 maja 2019 r. w sali konferencyjnej „Poczytalni” dworca PKP w Legionowie, odbyła się Konferencja pt. „Ryzyka utraty sprawności seniorów, diagnostyka, programy interwencyjne i rehabilitacja”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” oraz Mazowiecka Akademia Seniorów przy współudziale partnerów – 4Family Group, Gminy Miejskiej Legionowo, Miejskiej Biblioteki Publicznej „Poczytalnia”, Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Patronat honorowy nad konferencją objęły Warszawski Uniwersytet Medyczny i Wyższa Szkoła Rehabilitacji, natomiast patronat medialny, Legionowo TV, Gazeta Powiatowa oraz Głos Seniora.

Uczestników konferencji powitali prezydent Legionowa Roman Smogorzewski oraz Przewodniczący Prezydium Mazowieckiego porozumienia Rad Seniorów Roman Biskupski. Forum naukowe rozpoczęło wystąpienie prof. nadzw. dr. hab. Marka Żaka, który omówił temat „Upadki – problem i wyzwanie w codziennym życiu Seniorów”. Profesor nie tylko zdiagnozował przyczyny upadków, ale i wyjaśnił, jak im zapobiegać. Do tego tematu nawiązała prof. nadzw. dr hab. Ewa Kozdroń, która zapoznała uczestników konferencji z tematem „Skuteczności programów rekreacji ruchowej w budowaniu sprawności funkcjonalnej seniorów”.

W kolejnej części konferencji wystąpili dr n. med. Andrzej Cacko i mgr inż. Maciej Janusz Krajsman, którzy omówili tematy: „Teleopieka i telekardiologia – praktyczne rozwiązania dla seniorów” oraz „Migotanie przedsionków a wcześniejszy udar mózgu”. Swe prelekcje wzbogacili licznymi slajdami i przykładami ze swojej praktyki zawodowej.

Kolejne tematy poruszone na konferencji to „Ryzyko utraty sprawności poznawczej
w ocenie geriatrycznej” autorstwa dr n. med. Elżbiety Kozak-Szkopek oraz „Zespół Kruchości – czy można go uniknąć?”, dr n. med. Katarzyny Broczek.

W dyskusji wzięła udział kierowniczka referatu Zdrowia Urzędu Miejskiego
w Legionowie mgr Ewa Milner-Kochańska, która omówiła politykę senioralną w obszarze zdrowia realizowane na przestrzeni ostatnich lat przez gminę Legionowo.

Po prezentacjach i dyskusji odbył się panel dyskusyjny oraz praktyczne pokazy rehabilitacji seniorów przy pomocy aparatów i przyrządów które w kuluarach prezentowali producenci
i wystawcy. Konferencję zakończył akcent artystyczny, występ zespołu „Na Luzie” pod kierownictwem Małgorzaty Luzak. Andrzej Karski,

foto: Adam Bazela