15 CZERWCA – ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW OSÓB STARSZYCH

Światowy Dzień Praw Osób Starszych ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych.

Celem tego Święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się ludzie starsi a są to: brak szacunku, pozbawianie godności, zaniedbywanie, wykorzystywanie, złe traktowanie.

W Polsce 13% społeczeństwa to osoby starsze dlatego powinniśmy być uwrażliwieni na potrzeby ludzi w podeszłym wieku. Te osoby to często nasi najbliżsi dziadkowie, rodzice, sąsiedzi.

W tym dniu członkowie klubu Senior + „Mniszek” spotkali się z R. Biskupskim – doktorem nauk humanistycznych. Wykład – rozmowa z R. Biskupskim na temat praw osób starszych była bardzo ciekawa i pouczająca. R. Biskupski opowiedział seniorom o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka których praktyczne znaczenie dla osób starszych wydaje się najistotniejsze.

Są to:

  • prawo do zabezpieczenia społecznego,
  • prawo do opieki zdrowotnej,
  • prawo zakazujące tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania,
  • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji.

W tym szczególnym Dniu zastanówmy się czy pamiętamy o naszych osobach starszych czy respektujemy ich prawa do życia w godności, poczucia bezpieczeństwa, prawa do opieki, prawo do bycia zrozumianym i szanowanym

Oxana Uvarkina

Kierownik Kluba Senior+