Zapraszamy serdecznie do naszego Klubu

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkiem klubu może być osoba fizyczna, która przeszła leczenie raka piersi.
 2. Członek ma prawo do:
  czynnego i biernego prawa wyborczego Zarządu Klubu;
  uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Zarząd Klubu;
  korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu;
  Członek ma obowiązek do:
 3. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu;
 4. przestrzegania regulaminu Klubu;
 5. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.